Miks valida koduhooldus?

Hooldusvajaduse kasvutrend on tõusujoones. Heaolu arengukavas aastateks 2016–2023 tõdetakse, et Eesti rahvastiku vananemisega kaasneva kõrvalabi vajavate inimeste ja hoolduskoormuse kasvu arvestades suureneb edaspidi veelgi nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele (Sotsiaalministeerium 2015).  See saab olema väljakutse tervishoiusüsteemile, aga ka kogukonnale ja riigile, et leida alternatiivseid lahendusi eakate hoolduseks.
Uuema aja suund on vananemine kodus – see on hea turvaline ja tuttav keskkond ning lisaks ka odavam kui muud alternatiivid. Hooldekodu tasu võrreldes pensioni suurusega on tasakaalust väljas ning paratamatult peavad pereliikmed tasuma puudu jääva osa. Omastehooldajatele tuleb pakkuda senisest suuremat tuge, et liigne koormus ei rikuks nende tervist ning nad saaksid ühendada hoolduse ja tööl käimise ning tuleksid nõnda oma eluga paremini toime. Probleemiks on ka hooldekodu kohtade vähesus.

Vananedes võib ka meile seni tuttav keskkond muutuda väljakutseks, eeskätt tervislikel põhjustel (raskendatud liikumine jms). Lisaks ohustab eakaid üksildus ja isolatsioon, kuna järeltulevad põlved elavad eraldi ning sõbrad tuttavad ei ole võimelised samuti enam endist viisi läbi käima. Tervisehäirete otseseks tagajärjeks on elust kõrvale jäämine, üksindus, depressioon.
 
Eaka pereliikme olemasolul oled ilmselt leidnud end mõtlemast, kuidas tagada parim hooldus oma lähedasele. Vaieldamatult on parim lahendus kui sinu eakas lähedane saaks olla kodus. Alljärgnevalt 10 põhjust, miks otsustada koduhoolduse kasuks:

  1. Sinu eakas lähedane saab edasi olla oma kodus – pole paremat kohta kui oma kodu! Kes sellega nõus ei oleks? Eakatel võib olla väga raske oma kodust lahkumine (näiteks hooldekodusse).
  2. Sinu lähedane säilitab iseseisvuse oma elus – koduhooldusteenusega aitame nii palju kui vaja, et isikule jääks oma osalus ning samas oleks kõik vajalik tehtud.
  3. Kodune keskkond vähendab stressi
  4. Sinu lähedase elukvaliteet on parem koduses keskkonnas
  5. Sinu lähedase rahulolu oma eluga on parem koduses keskkonnas
  6. Uuringutega on tõestatud, et haigustest paranemine on kiirem just kodus
  7. Koduhoolduse kulud on madalamad võrreldes muude alternatiividega
  8. Pere ja lähedaste toetus ja kaasamine hooldusprotsessi on suurem
  9. Säilib suhtlus oma kogukonnaga
  10. Väiksem risk haigestuda viirusinfektsioonidesse
Järgmine
Kuidas teenus toimib?

Vastused puuduvad

Email again: