Kuidas hinnata koduhoolduse kvaliteeti

Valides välja teenusepakkuja ja hooldustöötaja, on oluline hinnata sinu või sinu lähedasele sellest saadavat kasu. Teenusepakkujatel on välja töötatud protseduurid, et omavahel kokku viia abivajaja ning sobiv hooldustöötaja tutvustades neid omavahel ja kindlustades teenuse sujuv toimimine. Teenuse toimimise ajal peaksite hindama, kas hooldustöötaja, kes sinu lähedasega tegeleb, vastab sinu ja sinu lähedase ootustele.

See, kuidas hinnata hooldustöötaja kvaliteeti, võiks toimida teatud näitajate põhjal. Anname omalt poolt mõned küsimised, millele tähelepanu pöörata, kui seda teete.

1) Kas järgitakse hooldusplaani?
Teenusepakkujal peab olema alati ettevalmistatud hooldusplaan, mida hooldustöötaja järgima peab. Igasugune kõrvalekalle plaanist, va eelnevalt ümber hinnatud ja arutatud tegevused, peaks olema fikseeritud ning raporteeritud hooldustöötaja järelvalvet teostavale isikule.
2) Kas sinu lähedane tunneb end turvaliselt ja hoituna? Koduhooldusteenuse juures on ülioluline, et abisaaja tunneks end turvaliselt. Külastades oma lähedast, jälgige, kas sinu lähedase toitumine on paranenud, kas kodune keskkond on muutunud puhtamaks/turvalisemaks (vastavalt hooldusplaanile)? Ühtlasi otsi muid võimalikke märke, mis viitaks sinu lähedase rahulolematusele (muutused käitumises?).
3) Kas sinu lähedase elukvaliteet on muutunud? Kodu- ja isikuhoolduse eesmärk on pakkuda abivajajale mugavat, rahuldust pakkuvat ja õnnelikku elukeskkonda. Otsi märke, kas sinu lähedane on rahul teenuse ja hooldustöötajaga. Juba vähesel määral rõõmsam tuju võib viidata, et talle sobib see.
4) Kas sinu lähedane väljendab oma muret sulle? Kui sa märkad abivajaja hääles teatud murelikkust või ta esitab sulle konkreetse kaebuse, võta esmalt teenusepakkujaga ühendust. Tuleb meeles pidada, et vanuse kasvades kahanevad eakate kognitiivsed võimed ning mõnikord võivad nad esitada ka valesüüdistusi. Siiski tuleb igasse kaebusesse suhtuda ülimalt tõsiselt ning olukord vajab hindamist.
5) Kas hooldustöötaja suhtleb sinu ja abivajajaga hästi? Verbaalne suhtlus on esmane, et saavutada ja hoida häid suhteid. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled oleksid üksteise vastu ausad ja avatud ning suhtuksid üksteisesse lugupidavalt.
6) Kas hooldustöötaja tundub olema huvitatud abivajaja heaolust?
​7) Kas hooldustöötaja lähtub sinu lähedase vajadustest? Kas ta säilitavad rahulikkuse ja jääb vaoshoituks, kui puutub kokku raske käitumise või nõudmisega? Kas ta on kaastundlik?
8) Kas hooldustöötaja on usaldusväärne? Kas ta saabub õigeaegselt? Kas ta muudab pidevalt hooldusplaani täitmiseks mõeldud aegu? Kas hooldustöötaja peab oma lubadustest kinni?
9) Kas teenusepakkujal endal on oma kvaliteedi hindamise süsteem? Võid seda küsida juba teenust tellides ja arutada läbi, kuidas käib näiteks kaebuste lahendamine, millised on asutusesisesed teenuse kontrollimeetmed jne.

Eelmine
Kuidas teenus toimib?
Järgmine
Mille järgi kindlaks teha, kas su vanemad vajavad kodus kõrvalist abi

Vastused puuduvad

Email again: