Vananemine on protsess, mis ei sõltu inimese tahtest. Me võime küll tahta, et kõik inimesed vananevad rõõmsalt (loodetavasti saab selliseid järjest rohkem olema), kuid ometi sagenevad vanusega ka haigused ja toimetulekuraskused.


Pereliikme eest hoolitsemine võib olla keeruline. Abivajajaid hooldavate isikute peamisteks probleemideks on vajadus loobuda puhkusest, seltskondlikest üritustest, ajapuudus. Kirjanduse andmetel on omaste hooldajatel sageli depressioon ja läbipõlemissündroom. Uuringud mujal maailmas näitavad seda, et pered ei soovi üldse loobuda hooldamisest, nad tahavad seda ise teha, kuid nad vajavad abi hooldamises ja eelistavad pigem saada teenuseid. Me teame. Oleme seal olnud.


GERICARE's püüame pakkuda just sobivat hooldust, et teie lähedasel oleks turvaline keskkond, et tal oleks olemas kõik vajalik ning keegi, kes õpetaks, juhendaks ning julgustaks teda, et aidata säilitada iseseisvus elus. Soovime teha parima, et inimesed võiksid vananeda, tundmata hirmu vanaduspäevade toimetulekuraskuste ees.


Me usume, et koduhoolduse pakkumine on midagi enamat kui lihtsalt töö. Meil on hea meel pakkuda suurt valikut teenuseid, mida meie hooldustöötajad täidavad pühendunult lähtudes põhimõttest, et igal inimesel on õigus elada täisväärtuslikku elu. Kohtleme oma kliente austuse ning väärikusega just nii nagu teeksime seda oma pereliikmega.


Meie töötajad on koolitatud ning kogemustega. Meeskonda kuuluvad erineva taustaga inimesed ning eesmärk on teha koostööd erinevate spetsialistidega. Kasutame hooldusplaani koostamisel erinevaid hindamisvahendeid/vorme mille põhjal tuvastatakse probleemid ning pannakse paika edasine tegevuskava. Kõik tegevused dokumenteeritakse jälgides kõiki isikuandmekaitse reegleid. 


​Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset koduhooldusteenust. Soovime saavutada teenuse kvaliteedis 100%  kliendi rahulolu ning leida võimalusi ületada nende ootusi. 


Mõistame, et koduhooldus ei ole "One-size fits all" lahendus. Igaüks on unikaalne ning sellest lähtuvalt ka tema vajadused. Igat klienti koheldakse tema vajadusetele vastavalt ning väärikalt, austuse, kaastunde ja tähelepanuga. ​